sprejem (+386)-02 234-8800
fax (+386)-02 234-8808
 

Osebje

Predstojnik

mag.sci. Albert Klobučar, dr.med.

specialist internist – pulmolog

stalni sodni izvedenec za področje interne
medicine in pulmologije

Direktor

doc. dr.sci. Rok Klobučar, dipl.ing.

Zaposleni

Nataša Todorović, dr. med.

specialist internist

Zoran Krstić, dr.med.

specialist internist

Urška Peklar

dipl. med. sestra

Marinka Medved, med. sestra

med. sestra

Andreja Veinhandl

med. sestra

Maja Ugovšek

dipl. med. sestra

Sonja Nerad

administrator

Sodelavci

Danijela Oikonomidis, dr.med

specialist internist - kardiolog

Blaž Jelenko, dr.med.

specialist otorinolaringolog